Therapievormen & e-health

U hebt gelezen met welke hulpvraag (last) u psychologische zorg bij Praktijk Meinen kunt krijgen. Maar dan? Werlke therapie vormen bieden wij aan?

Allereerst kijkt de hulpverlener eerst naar de persoonlijkheid van de cliënt in combinatie met de hulpvraag. De aangeboden hulp dient passend te zijn. 

 

Therapie vormen voor volwassenen psychologische zorg​

Cognitieve gedragstherapie CGT is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. CGT gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

 

Mindfulness Mindfulness of voluit Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven. Er is dus niets mystiek of geheim aan. We geven aandacht aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment.

 

Traumabehandeling als EMDR EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

 

Oplossingsgerichte therapie Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar vraag: Wat wilt u ervoor in de plaats? De focus is op de gewenste situatie in de toekomst.

 

Acceptance & Commitment Therapy ACT In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

 

Indien wenselijk, en met de toestemming van de client kan een plan gemaakt worden hoe de naasten (socaal netwerk) van de cliënt te betrekken bij de behandeling. Dit kan dagelijks tot ondersteuning leiden wat (tijdelijk) kan bijdragen aan de therapie.

 

 

Therapie vormen voor psychologische zorg voor Kind & Jeugd

 

Ouderbegleiding Het perspectief van de ouders wordt een centrale plek gegeven. In plaats van de gebruikelijke vraag ‘Wat doen deze ouders met dit kind’ wordt de vraag gesteld ‘Wat doet het kind met de ouders?

Speltherapie Speltherapie is een behandelvorm waarin de hulpverlener systematisch en doelgericht het spel van kinderen beïnvloedt, zodat problemen die hun ontwikkeling belemmeren, verholpen of verminderd kunnen worden

Systeemtherapie Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan

 

 

Therapieland biedt betrouwbare en eenvoudig te integreren online e-Health trajecten voor Parktijk Meinen. 

Zo kan de therapeut van Praktijk Meinen u met psychische klachten online begeleiden en monitoren.

De online behandelingen helpen u zich weer vitaal en fit te voelen.

Onze visie is dat de cliënt zelf de regie krijgt waarbij tegelijkertijd de omgeving niet wordt vergeten.

Zo biedt Therapieland een platform waar in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan duurzame verbetering.

Op uw eigen moment, achter uw eigen computer kunt u door Praktijk Meinen uitgenodigd worden voor één van de volgende programma's, zodat u thuis, op uw eigen tijd, door kunt werken aan uw eigen genezingsproces. 

Programma's:

* overspanning & burn-out

* angst & paniek

* depressie

* ouders & ad(h)d

* oplossingsgericht opvoeden

* StressLes

* Mindfulness

* Cognitief gedragsschema

* Bye Bye Bad habits

* Dagstructuur

 

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 1.39114 seconds | 60 queries executed.