Tarieven Kind & Jeugd

Kosten psychologische zorg Kind & Jeugd 2022

 

Per 1 januari 2015 is de gemeente waar u woonachtig bent verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Praktijk Meinen heeft met uw gemeente een contract afgesloten. Dit houdt in dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente.

 

U hoeft niets voor te schieten of te betalen, als u:

- een uitgebreide verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist heeft.

- en er een vermoeden is van een DSM V stoornis  bij uw kind.

 

Wanneer u  in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de declaraties door de gemeente vraagt de gemeente aan ons de volgende gegevens van uw kind aan hen door te geven:

- Burgerservicenummer (BSN)

- Woonadres van uw kind

- aangeven, in algemene zin, dat er sprake is van -een vermoeden van een-      psychische stoornis.

- verwijzing voor B GGZ

- geboortedatum kind

- begindatum van de behandeling

 

Met de volgende gemeenten heeft Praktijk Meinen een contract afgesloten.

Gemeente Den Haag, Westland, Delft, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Midden-Delfland,

Rijswijk en Voorschoten. 

 

Indien U niet in één van de bovenstaande gemeente woonachtig bent kunt u wel psychologische zorg van Praktijk Meinen ontvangen. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling. Deze is 115,00 Euro per sessie. 45 Minuten cliëntgebonden en 15 minuten niet-cliëntgebonden. 

 

Een aantal type behandelingen wordt vanaf 2014 niet meer vergoed.

Hiervoor hanteert Praktijk Meinen de geadviseerde tarieven van de NederlandseZorgautoriteit (NZa). Dit is 115,00 Euro.

 

Wanneer u een verzoek indient die de gemeente niet vergoed, zullen we daar 115,00 Euro per 60 minuten voor factureren.

 

NB: Bel tijdig af!

Bent u plotseling verhinderd? Bel dan een werkdag van te voren 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan dient de voor u gereserveerde tijd wel betalen, Praktijk Meinen stuurt u dan een factuur voor het NZa geadviseerde bedrag van 115,00 Euro. Dit geldt voor zowel vergoede als niet-vergoede zorg.

 

 

 

 

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00985 seconds | 61 queries executed.