Registraties

Praktijk Meinen  

 
Mevrouw drs. H.M. Meinen (Hanneke-Marlies), Praktijkhouder 
Eerstelijnspsycholoog (LVVP), GZ psycholoog (BIG), 
NVO Orthopedagoog-Generalist, NIP Supervisor Kinder- &Jeugdpsycholoog
info@praktijkmeinen.nl & hmmeinen@praktijkmeinen.nl
 
 • Registratie in het BIG-register als GZ- (gezondheidszorg)psycholoog, registratie nummer 29060920925. Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
 • Lidmaatschap LVVP. Leden van de landelijke beroepsvereniging van eerstelijnspsychologen LVVP (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen te Amsterdam, www.lve.nl) zijn eerstelijnsgekwalificeerd.
 • Lid van het regionaal orgaan van eerstelijnspsychologen LVE afdeling Haaglanden
 • Lidmaatschap NIP. Leden hebben het keurmerk 'psycholoog NIP' van de landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam, www.psynip.nl). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Nummer: 145529
 • Lidmaatschap NVO. Nederlandse Vereniging van Onderwijskunde.
 • Registratie: Orthopedagoog-Generalist NVO. Registratienummer: G 0941.
 • Lid van de Vereniging EMDR Nederland te Utrecht (www.emdr.nl) onder lidnummer: 33061.
 • Praktijk Meinen heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2017 te voldoen. Praktijk Meinen laat zien dat ze  zich extra inspant voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ. 

Mevrouw A.F. Roos (Anouk) MSc.  

Orthopedagoog NVO en SKJ geregisteerd

Cognitief gedragstherapie VGCT i.o.

06 83264636

aroos@praktijkmeinen.nl

 • Afgestudeerd orthopedagoog met specialisatie  gezinspedagogiek.
 • Werkzaam geweest in onder andere de specialistische GGZ en bij de kindertelefoon
 • Lidmaatschap NVO. Nederlandse Vereniging van onderwijskunde (20006)
 • Cognitieve gedragstherapie bij Kind en Jeugd.
 • EMDR: Kind en Jeugd
 • SKJ registratie: 100025757
 • Per 1 augustus 2018 volgt Anouk de  postdoctorlale opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. 

 

Mevrouw J. van Leeuwen (Jacolien) MSc.

Psycholoog NIP 

06 48174189

jvanleeuwen@praktijkmeinen.nl

Afgestudeerd psycholoog met specialisatie volwassenen. 

- Psycholoog NIP. Lid van Nederlands Instituut van Psychologen
- Ervaring en werkzaam in de Basis GGZ
- Cursussen in relatietherapie, autismespectrumstoornissen bij
volwassenen, dyslexie en dyscalculie, NLP

 

 

Lisa Herfst, MSc. Afgestudeerd orthopedagoog met specialisatie leerproblemen.

 • In opleiding tot Schoolpsycholoog (K&J psycholoog NIP)    
 • PABO diploma
 • Naast de werkzaamheden bij praktijk Meinen werkzaam
 • bij een onderwijs advies bureau.
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Lidmaatschap nummer: 20069.
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Lidmaatschap nummer: 120006619.

 

 

 

 

(c) 2006 - 2019, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.01611 seconds | 63 queries executed.