Registraties

Praktijk Meinen  

 
Mevrouw drs. H.M. Meinen (Hanneke-Marlies), Praktijkhouder 
Eerstelijnspsycholoog (LVVP), GZ psycholoog (BIG), 
NVO Orthopedagoog-Generalist (BIG), NIP Supervisor Kinder- &Jeugdpsycholoog
info@praktijkmeinen.nl & hmmeinen@praktijkmeinen.nl
 
  • Registratie in het BIG-register als GZ- (gezondheidszorg)psycholoog, registratie nummer 29060920925. Tevens geregistreerd in het BIG register als Orthopedagoog-Generalist onder nummer: 69060920931.
  • Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
  • Lidmaatschap LVVP. Leden van de landelijke beroepsvereniging van eerstelijnspsychologen LVVP (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen te Amsterdam, www.lve.nl) zijn eerstelijnsgekwalificeerd.
  • Lid van het regionaal orgaan van eerstelijnspsychologen LVE afdeling Haaglanden
  • Lidmaatschap NIP. Leden hebben het keurmerk 'psycholoog NIP' van de landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam, www.psynip.nl). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Nummer: 145529
  • Lidmaatschap NVO. Nederlandse Vereniging van Onderwijskunde.
  • Registratie: Orthopedagoog-Generalist NVO. Registratienummer: G 0941.
  • Lid van de Vereniging EMDR Nederland te Utrecht (www.emdr.nl) onder lidnummer: 33061.
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ: 120012544

  • Praktijk Meinen heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2017&2018&2019&2020&2021&2022  te voldoen. Praktijk Meinen laat zien dat ze  zich extra inspant voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ. 

 

 

 

 

 

Mevrouw J. van Leeuwen (Jacolien) MSc.

Psycholoog NIP 

06 48174189

jvanleeuwen@praktijkmeinen.nl

Afgestudeerd psycholoog met specialisatie  volwassenen.

- Psycholoog NIP. Lid van Nederlands Instituut van Psychologen

- Ervaring en werkzaam in de Basis GGZ- Postdoctoraal onderwijs : Cursussen in relatietherapie,  

autismespectrumstoornissen  bij

volwassenen, dyslexie en dyscalculie, NLP, CGT & EMDR

 

Mevrouw S. Eijk (Simone) MSc

Orthopedagoog

06 41689259

seijk@praktijkmeinen.nl

Afgestudeerd Orthopedagoog

- Nederlands Vereniging van Pedagogen en 

  Onderwijskundigen NVO: 20106

- Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

  SKJ: 120006527
- Naast werkzaam bij Praktijk Meinen

  ook werkzaam bij: Leestalent en StapJeWijs
- Nascholing: Beter bij de les; functie: coach

- Nascholing Postdotoraal: Acceptance & Commitment Therapie

- Nascholing Postdoctoraal: EMDR

- Nascholing Postdoctoraal: CGT

 

 

Mevrouw R. van Wegen (Renate), MSc

Orthopedagoog 

06 42398367                                                  

rvanwegen@praktijkmeinen.nl

Afgestudeerd Orthopedagoog

Nederlands Vereniging van Pedagogen en 

Onderwijskundigen NVO: 24450

Ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ: 120008174

postdoctoraal nascholing Acceptance & Commitment Therapie

postdoctoraal nascholing Cognitieve Gedrag Therapie 

powstdoctoraal EMDR

 

 

Mevrouw M.A. Hamelink (Mirjam) MSc                                              

Psycholoog met als specialisme volwassenen

06 18123807
mhamelink@praktijkmeinen.nl

Afgestudeerd psycholoog met specialisatie  volwassenen.
- Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
- Werkzaam in BGGZ en daarnaast ook ervaring in SGGZ;
- Postdoctorale opleiding CGT.
Naast werkzaam bij psychologenpraktijk Meinen ook werkzaam bij Hamelink Mediation als geregistreerd mediator bij het MfN (Mediatorsfederatie Nederland).

 

Meneer C. Verheij (Corné) , MSc.

GZ psycholoog.

06 30404623

cverheij@praktijkmeinen.nl

BIG-nummer: 59925681825

Cognitief gedragstherapeut i.o.

Lid Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

Nascholing: schematherapie, Emotion Focused Therapy (EFT),  EMDR.

Ook werkzaam in  de ForensischeSpecialistische GGZ 

 

Mevrouw J. van Winden (Jolijn), MSc

Orthopedagoog

06 44250158

jvanwinden@praktijkmeinen.nl

Postdoctoraal: Diagnostiek aantekening

Cognitieve gedragstherapeut i.o.

SKJ registratie: 120014288

NVO registratie: 29814

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00963 seconds | 61 queries executed.