Praktijk

homepage meinen afb1.jpgWelkom bij Praktijk Meinen, voor zowel kinderen/jeugdigen als volwassenen              

De meeste volwassenen, maar ook kinderen, hebben wel eens een periode dat zij zich niet goed raad weten met zichzelf, met hun emoties. Dat is heel normaal. Maar wat doet u als u er zelf, of met uw partner, niet uitkomt.

Of dat de sfeer in huis al geruime tijd heel negatief is. In dat geval kan het nuttig zijn er met een ander, een deskundige, over te praten.

Die deskundige is een eerstelijns (kinder/jeugd) psycholoog, deze helpt mensen met uiteenlopende psychische problemen.

 

Praktijk Meinen is een samenwerkingsverband van GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, kinder-& jeugdpsychologen en orthopedagogen .

De eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog verzorgen vooral kortdurende behandeling voor volwassenen op een groot aantal tereinen. Voorbeelden zijn:

 •      angsten / traumaverwerking
 •      paniekaanvallen, hyperventilatie
 •      depressies, somberheid
 •      overspannenheid, burnout
 •      werk- en studieproblemen, werkloosheid
 •      verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 •      vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring
 •      dwangmatig handelen of  gedachten die steeds terugkomen
 •      gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid
 •      seksuele problemen
 •      relatieproblemen
 •      chronische vermoeidheid

Een GZ-psycholoog in de eerste lijn is gespecialiseerd in eerstelijns psychologische hulpverlening. Deze hulpverlening is gericht op volwassenen en is kortdurend en klachtgericht.

 

Omdat een GZ-psycholoog in de eerste lijn kortdurend en klachtgericht werkt kunnen mensen met verslavingsproblematiek, suïcidaliteit, autisme en ernstige persoonlijkheidsproblematiek niet in deze praktijk in de eerste lijn voor behandeling in aanmerking komen.

De kinder-& jeugdpsychologen en orthopedagogen doen psychodiagnostiek, onderzoek, behandeling en adviseren ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Daarnaast geven zij spel-en kindertherapie.

Samen met u worden uw klachten en problemen of de klachten en problemen van uw kind  nader besproken en onderzocht, waarna de psychologische begeleiding naar aanleiding van de opgestelde doelen gestart kan worden.

 

 

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 1.3554 seconds | 60 queries executed.