Klachten

Klachten over onze hulpverlening dienen in de eerste plaats overlegd te worden aan de behandelend therapeut. Er kan dan gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing. 

Indien dit niet meer mogelijk of niet meer gewenst is dan dient overleg gepleegd te worden met mevrouw Meinen. 

Waarna u eventueel een klacht in kunt dienen via de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00959 seconds | 61 queries executed.