Kind en jeugd

Psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen

 

 

Binnen praktijk Meinen wordt psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen verzorgd in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar en hun ouders/verzorgers.vestigingen praktijk meinen 030.jpg

Er is mogelijkheid voor       

 • uitgebreide diagnostiek (intelligentie, didactisch, sociaal, emotioneel, persoonlijkheid)
 • individuele behandeling van het kind of jongere
 • ouderbegeleiding
 • een combinatie van bovenstaande hulpvormen

Doorgaans zullen ouders/verzorgers actief bij het hulpverleningsproces betrokken worden. En wanneer nodig kan er directe samenwerking plaatsvinden met een kinderarts en/of kinder-jeugdpsychiater.                      

 

Voor welke klachten/problemen kunnen kinderen en jeugdigen naar praktijk Meinen komen?

 • Problemen op school, zoals concentratieproblemen, leerproblemen,
 • leerachterstand, pesten of moeilijk gedrag
 • Gedragsproblemen, zoals slecht luisteren, hyperactiviteit, opstandig zijn, vaak ruzie maken
 • Sociale problemen
 • Milde ontwikkelingsstoornissen (adhd, add, pdd-nos)
 • Lichamelijke klachten, zonder dat er een duidelijke medische oorzaak voor gevonden is (hoofdpijn, vermoeidheid, benauwdheid)
 • Onzekerheid, faalangst
 • Somberheid, nergens meer zin in hebben
 • Angsten, trauma
 • Hyperventilatie
 • Identiteitsproblemen en/of autoriteitsproblemen bij adolescenten (zelfbeeld, losmaken ouderlijk gezin, keuzes maken)
 • Eetproblemen/-stoornissen
 • Problemen bij het verwerken van een echtscheiding
 • Problemen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Omgaan met verlies/rouwverwerking
 • Moeilijkheden met de opvoeding

 

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00959 seconds | 61 queries executed.