Hoe

Aanmelden  

De verzekeringsmaatschappijen binnen Nederland stellen als voorwaarde dat de huisarts of medisch specialist  verwijst  en dat duidelijk is voor welke klacht(en) wordt verwezen. U dient de verwijzing van de huisarts bij uw eerste bezoek mee te nemen. Op de verwijzing dient het volgende genoteerd te worden:

1. vermoedelijke DSM IV classificatie

2. AGB-code van de huisarts

3 GB GGZ zorg  (Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg)

 

Aanmelden via telefoon:

1. U kunt bellen naar: 070 4445984, indien wij niet op kunnen nemen, spreek aub uw boodschap in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.


U komt op de wachtlijst te staan. Over de lengte van de wachtlijst informeren wij u zo accuraat mogelijk. Toch, aangezien wij met mensen werken,  blijft de wachttijd moelijk te voorspellen.

 

 “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Bron: Beleidsregels NZa

 

Uw wachttijd is NIET afhankelijk van

- de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent

- de klachten die u heeft

- de verschillende vestigingen van Praktijk Meinen

 

Momenteel (14 juni 2019) is de aanmeldingswachttijd ongeveer 10 weken.

De behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling, is bij Praktijk Meinen 0 weken. Na afloop van het intake gesprek zal, gezamelijk met de cliënt, direct, afspraken voor behandeling vastgelegd worden.


Mocht er sprake zijn van urgentie, dan bestaat de mogelijkheid dat uw huisarts u aanmeldt bij de crisisdienst van de GGZ.

 

Zodra er ruimte is in de agenda wordt u telefonisch uitgenodigd voor een eerste gesprek. U dient zowel de verwijzing van de huisarts als uw verzekeringspasje, of het verzekeringspasje van uw kind,  bij u te hebben.

 

Aanmelden via contactformulier:

Zie voor het contactformulier onder het menu: Aanmelden

Noteer aub op het contactformulier de volgende gegevens:

Voor en achternaam

 • Geboortedatum
 • Datum van aanmelden
 • Naam van de verwijzer (vaak uw huisarts)
 • De naam van uw verzekeringsmaatschappij
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • (bij kinderen: de school waarop hij/zij zit)
 • De hulpvraag/klachten die u ervaart, waardoor u zich aanmeldt.

Aanmelden via mail:

Naar:  info@praktijkmeinen.nl

U dient het volgende te noteren:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Datum van aanmelden
 • Naam van de verwijzer (vaak uw huisarts)
 • De naam van uw verzekeringsmaatschappij
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • (bij kinderen: de school waarop hij/zij zit)
 • De hulpvraag/klachten die u ervaart, waardoor u zich aanmeldt.

 

 

 

(c) 2006 - 2020, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.01636 seconds | 61 queries executed.