Hoe

Aanmelden  

De verzekeringsmaatschappijen binnen Nederland stellen als voorwaarde dat de huisarts of medisch specialist  verwijst  en dat duidelijk is voor welke klacht(en) wordt verwezen. U dient de verwijzing van de huisarts bij uw eerste bezoek mee te nemen. Op de verwijzing dient het volgende genoteerd te worden:

1. vermoedelijke DSM IV classificatie

2. AGB-code van de huisarts

 

 

Aanmelden via telefoon:

1. U kunt bellen naar: 070 4445984, indien wij niet op kunnen nemen, spreek aub uw boodschap in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.


U komt op de wachtlijst te staan. Over de lengte van de wachtlijst informeren wij u zo accuraat mogelijk. Toch, aangezien wij met mensen werken,  blijft de wachttijd moelijk te voorspellen.

 

 “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Bron: Beleidsregels NZa

 

Uw wachttijd is NIET afhankelijk van

- de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent

- de klachten die u heeft

- de verschillende vestigingen van Praktijk Meinen

 

Momenteel 13-07-2022 is de aanmeldingswachttijd voor volwassenen ongeveer 4 maanden.De wachttijd voor Kind&Jeugd is  ongeveer 3 maanden.

Het blijft voor beide doelgroepen een schatting.

De behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling, is bij Praktijk Meinen 0 weken. Na afloop van het intake gesprek zal, gezamelijk met de cliënt, direct, afspraken voor behandeling vastgelegd worden.

 

Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? De wachttijd staat hierboven genoteerd, wij geven inl;oggegevens om (alvast) aan eHealth programma te beginnen om tijdens deze wachttijd al te werken aan uw mentale gezondheid.”


Mocht er sprake zijn van urgentie, dan bestaat de mogelijkheid dat uw huisarts u aanmeldt bij de crisisdienst van de GGZ.

 

Zodra er ruimte is in de agenda wordt u telefonisch uitgenodigd voor een eerste gesprek. U dient zowel de verwijzing van de huisarts als uw verzekeringspasje, of het verzekeringspasje van uw kind,  bij u te hebben.

 

Aanmelden via contactformulier:

Zie voor het contactformulier onder het menu: Aanmelden

Noteer aub op het contactformulier de volgende gegevens:

Voor en achternaam

 • Geboortedatum
 • Datum van aanmelden
 • Naam van de verwijzer (vaak uw huisarts)
 • De naam van uw verzekeringsmaatschappij
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • (bij kinderen: de school waarop hij/zij zit)
 • De hulpvraag/klachten die u ervaart, waardoor u zich aanmeldt.

Aanmelden via mail:

Naar:  info@praktijkmeinen.nl

U dient het volgende te noteren:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Datum van aanmelden
 • Naam van de verwijzer (vaak uw huisarts)
 • De naam van uw verzekeringsmaatschappij
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • (bij kinderen: de school waarop hij/zij zit)
 • De hulpvraag/klachten die u ervaart, waardoor u zich aanmeldt.

Behandeltraject 

De behandeling bestaat uit een intake met onder andere kennismaking en het opstellen van behandeldoelen. Na het tweede gesprek wordt een behandelplan opgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en kan uit maximaal 12 sessies bestaan. Indien gewenst staat Praktijk Meinen open voor het betrekken van de partner, familie of naasten, bij de intake en behandeling. Ook hecht Praktijk Meinen waarde aan transparantie en houdt u (en indien gewenst uw naasten) op de hoogte van de inhoud en het vervolg van de therapie.

Indien nodig, kan u in overleg (eventueel ook met uw huisarts) doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ of andere zorgverleners.

De gesprekken duren 45 minuten per sessie. Daarnaast is 15 minuten gereserveerd voor administratie en verslaglegging. Naast de gesprekken wordt er aanvullend gebruik gemaakt van vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de therapie. Deze vragenlijsten worden verstuurd via Incura en zijn bedoeld voor het meten van behandeleffecten en klanttevredenheid.

Binnen het behandeltrajhect wordt, naast uw hulpvraag ook gekeken naar waar uw kracht en kunde ligt in dit leven. Binnen uw karkater en persoonlijkheid zijn er zéker items waar u, ook tijdens de behandeling, op kunnen 'bouwen'. Ook daar besteden we aandacht aan. Een mooie quot is: "Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken."

Bij afronding van de therapie, of eventuele doorverwijzing, zal (met uw goedkeuring) een rapportage verstuurd worden naar de verwijzer of zorgverlener. In deze rapportage staat o.a. vermeld; de duur van de behandeling, diagnose, toegepaste therapie en het verloop van de behandeling.

Praktijk Meinen werkt in regio Den Haag, wijken: leidschenveen & Ypenburg, regio Pijnacker-Nootdorp, regio Voorburg-Leidschendam & regio Rijswijk oa samen met huisartsen en POH-GGZ , met GGZ-Delfland, vrijgevestigde psychiaters in Delft en maatschappelijk werk.

Een uitgebreide uitleg over het behandeltraject/zorgproces en samenwerkingsafspraken zijn te vinden in het kwaliteitsstatuut (pagina http://www.praktijkmeinen.nl/kwaliteitsstatuut-praktijk-meinen/).

 

 

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00959 seconds | 61 queries executed.