Algemene Voorwaarden K&J Zorg

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING Praktijk Meinen Kind & Jeugd

 

·         Praktijk Meinen behandelt binnen de generalistische basis GGZ, voorheen heette dit eerstelijns psychologische zorg.

·         Om de behandeling bij Praktijk Meinen via een verzekerd traject middels de gemeente te laten verlopen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Deze moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak, de AGB code van de huisarts én de vermoedelijke DSM classificatie dient hierop te staan.

·         Per 1 januari 2015 is de gemeente waar uw kind ingeschreven is verantwoordelijk voor het financiële deel van de psychologische zorg.

·         Praktijk Meinen heeft met 10 gemeenten een contract afgesloten. Het declareren verloopt rechtstreeks naar de gemeente.

·         De huisarts mag door verwijzen wanneer er een vermoeden is van een DSM-diagnose.

·         Nadat er door de huisarts een indicatie is afgegeven wordt een intakegesprek gepland. Daarnaast krijgt u een vragenlijst via de mail die u voorafgaand van de behandeling moet invullen.

·         Indien er een diagnose kan worden gesteld of ontwikkelings-zorg is kan een behandeling worden gestart. Indien er zorg is die niet vergoed wordt door de gemeente kunt u er altijd voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Hiervoor wordt 110,27 Euro per consult gerekend. Dit is de adviesprijs van het NZa (NederlandseZorgAutoriteit).

·         Indien de indicatie te zwaar blijkt te zijn voor de generalistische basis GGZ, wordt u terugverwezen naar de huisarts met het advies u door te verwijzen naar de Specialistische GGZ.

·         Eventueel kan het gebeuren dat tijdens de behandeling blijkt dat u toch intensievere behandeling nodig heeft. Ook dan wordt het advies gegeven u door te verwijzen naar de Specialistische GGZ. Het behandeltraject kan dan echter wel worden afgemaakt.

·         Wanneer de behandeling wordt afgerond wordt met u besproken wat het advies is betreffende de nazorg en/of terugvalpreventie. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van de beëindiging van de behandeling en het advies.

·         Behandelafspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien er op de dag zelf wordt afgemeld wordt een bedrag van 110,27 Euro in rekening gebracht.

·         Indien u een klacht wil indienen tegen de behandelend psycholoog, gaat u eerst het gesprek met de behandelend psycholoog aan, waarna u eventueel een klacht in kunt dienen via de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

 

Den Haag, 01-01-2016 aangepast op 01-01-2020

(c) 2006 - 2022, Praktijk Meinen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00962 seconds | 61 queries executed.